Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Informacje o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. promocji gminy w Wydziale PiR) : Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (podinspektor ds. realizacji inwestycji gminnych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych). : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. realizacji inwestycji gminnych w Wydziale IGP) : Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie) : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brzozowie (Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie) : Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy) : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy) : Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Inspektor ds. promocji gminy) : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Inspektor ds. promocji gminy) : Kwestoinariusz osobowy dla pracownika : Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie : System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie : Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 stycznia 2009 r.
Liczba pozycji: 13
1.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. promocji gminy w Wydziale PiR)
2.Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (podinspektor ds. realizacji inwestycji gminnych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych).
3.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. realizacji inwestycji gminnych w Wydziale IGP)
4.Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie)
5.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brzozowie (Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie)
6.Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy)
7.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Podinspektor ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy)
8.Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Inspektor ds. promocji gminy)
9.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Inspektor ds. promocji gminy)
10.Kwestoinariusz osobowy dla pracownika
11.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
12.System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie
13.Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 stycznia 2009 r.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «