Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Informacje

Informacja z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zgłoszenie kandydatów na ławników  : Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r. : Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Brzozów za 2014 rok. :  Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. : Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Brzozów za 2013 rok. : Informacja o ogłoszeniu przetargu na zadanie pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok : Protokół z posiedzienia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. : Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2015r."  : Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowywmi : Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Dworca Autobusowego i Centrum Usługowo-Handlowego "Brzozów 4" : Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów. : Konsultacje społeczne - program funkcjonalno-użykowy w związku z planowanym zadaniem pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa" : Informacja dotycząca numeru konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
Liczba pozycji: 13
1.Informacja z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zgłoszenie kandydatów na ławników
2.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r.
3.Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Brzozów za 2014 rok.
4. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
5.Informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Brzozów za 2013 rok.
6.Informacja o ogłoszeniu przetargu na zadanie pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok
7.Protokół z posiedzienia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
8.Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2015r."
9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowywmi
10.Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Dworca Autobusowego i Centrum Usługowo-Handlowego "Brzozów 4"
11.Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów.
12.Konsultacje społeczne - program funkcjonalno-użykowy w związku z planowanym zadaniem pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa"
13.Informacja dotycząca numeru konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «