Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia
Liczba pozycji: 4
1. Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2.Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
3.Wniosek o udzielenie dotacji celowej
4.Pracownicy Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «