Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydziały

Asystent Burmistrza
 Piotr Paczkowski - Asystent Burmistrza

Referat Podatków
 Dorota Folta - Kierownik Referatu
 Maria Gosztyła - Inspektor
 Ewelina Wydrzyńska-Olejko - Inspektor
 Ewelina Gazda - Inspektor
 Dominika Wójcik - Inspektor
 Agnieszka Kurcoń - Podinspektor
 Monika Gazdowicz - Podinspektor

Urząd Stanu Cywilnego
 Halina Wróbel - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 Magdalena Dąbrowska - Zastępca Kierownika USC
 Urszula Dąbrowska-Huber - Zastępca Kierownika USC
 Irena Nieckarz - Inspektor
 Iwona Ryba - Podinspektor

Wieloosobowe stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej
 Marta Graboń - Inspektor
 Paweł Myćka - Inspektor

Wieloosobowe stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 Radosław Oleniacz - Inspektor
 Marian Data - Podinspektor

Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia
 Stefan Szarek - Naczelnik Wydziału
 Marta Oleniacz - Inspektor
 Rafał Frydrych - Inspektor
 Nina Jantosz - Inspektor
 Joanna Nieckarz - Inspektor

Wydział Finansowo-Budżetowy
 Ewelina Pilszak - Zastępca Skarbnika Gminy
 Wanda Błaż - Inspektor
 Elżbieta Witek - Inspektor
 Bernadeta Podulka - Inspektor
 Katarzyna Rzepka - Inspektor
 Anna Konieczna - Inspektor
 Anna Ryba - Inspektor
 Regina Sobolak - Pomoc Administracyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury
 Piotr Zgłobicki - Naczelnik Wydziału
 Janusz Rymarz - Zastępca Naczelnika Wydziału
 Halina Bieda - Inspektor
 Katarzyna Bąk - Inspektor
 Piotr Lisowski - Inspektor
 Beata Szlama - Inspektor
 Anna Obłój - Inspektor

Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych
 Edyta Kuczma - Naczelnik Wydziału
 Marcin Chudzikiewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału
 Piotr Szelast - Inspektor
 Danuta Szymańska-Błahut - Inspektor
 Tomasz Janowski - Inspektor
 Feliks Cybruch - Inspektor
 Radosław Boczar - Inspektor
 Grzegorz Wojtowicz - Inspektor
 Bronisław Graboń - Podinspektor
 Beata Kucharska - Podinspektor
 Adam Florek - Inspektor
 Tomasz Kwiatkowski - Inspektor

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
 Anna Glazer-Florek - Naczelnik Wydziału
 Janusz Fuksa - Zastępca Naczelnika Wydziału
 Dorota Indyk - Pomoc Administracyjna
 Marta Siekaniec - Podinspektor
 Robert Kiełkowicz - Referent
 Zofia Orłowska - Podinspektor
 Wioletta Kozubal - Inspektor
 Paulina Karnasiewicz - Inspektor
 Anna Czech - Podinspektor

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
 Janusz Trześniowski - Naczelnik Wydziału
 Celina Cwynar - Zastępca Naczelnika Wydziału
 Agnieszka Gibała - Inspektor
 Jolanta Pańko - Inspektor
 Katarzyna Wacek - Inspektor
 Justyna Żelazko - Inspektor
 Małgorzata Garbińska - Inspektor
 Daniel Banaś - Inspektor
 Agnieszka Konieczko-Kędra - Pomoc Administracyjna
 Katarzyna Federczak - Podinspektor
 Rafał Szklarz - Kierowca
 Józef Banaś - Konserwator
 Monika Antoń - Sprzątaczka
 Anna Dudek - Sprzątaczka
 Teresa Szuba - Sprzątaczka
 Tadeusz Wiśniewski - Kierowca
 Andrzej Ryń - Kierowca

Wydział Promocji i Rozwoju
 Marian Kula - Naczelnik Wydziału
 Tomasz Ścibor - Inspektor
 Damian Kierek - Inspektor
 Emilia Wojcieszek - Inspektor

Wydział Spraw Obywatelskich
 Stanisław Bober - Naczelnik Wydziału
 Agnieszka Wilk - Zastępca Naczelnika Wydziału
 Tadeusz Rogowski - Inspektor
 Tomasz Leśniak - Inspektor
 Katarzyna Szostak - Inspektor
 Marzena Pudlik - Inspektor

Zespół Radców Prawnych
 Agata Kustra-Frączek - Radca Prawny
 Renata Sobolewska - Radca Prawny
 Krzysztof Nieckarz - Radca Prawny

» Panel aktualizacyjny «