Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Komisje

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego
 Stanisław Bednarz - Przewodniczący Komisji
 Zbigniew Cyganik - Wiceprzewodniczący Komisji
 Kazimierz Kędra - Członek Komisji
 Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji
 Stanisław Kułak - Członek Komisji
 Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji
 Andrzej Rzepka - Członek Komisji
 Kazimierz Tympalski - Członek Komisji
 Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku
 Paweł Froń - Przewodniczący Komisji
 Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Komisji
 Maria Bodzioch - Członek Komisji
 Daniel Boroń - Członek Komisji
 Zbigniew Cyganik - Członek Komisji
 Grzegorz Florek - Członek Komisji
 Piotr Jatczyszyn - Członek Komisji
 Dorota Kamińska - Członek Komisji
 Stanisław Kułak - Członek Komisji
 Stanisław Niedzielski - Członek Komisji
 Szymon Stapiński - Członek Komisji
 Marek Wacek - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna
 Marek Wacek - Przewodniczący Komisji
 Stanisław Bednarz - Członek Komisji
 Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego
 Andrzej Rzepka - Przewodniczący Komisji
 Piotr Jatczyszyn - Wiceprzewodniczący Komisji
 Stanisław Bednarz - Członek Komisji
 Kazimierz Kędra - Członek Komisji
 Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji
 Edward Sabik - Członek Komisji
 Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji
 Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
 Daniel Boroń - Przewodniczący Komisji
 Maria Bodzioch - Wiceprzewodniczący Komisji
 Grzegorz Florek - Członek Komisji
 Paweł Froń - Członek Komisji
 Dorota Kamińska - Członek Komisji
 Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji
 Stanisław Niedzielski - Członek Komisji
 Tomasz Rzepka - Członek Komisji
 Edward Sabik - Członek Komisji
 Szymon Stapiński - Członek Komisji
 Kazimierz Tympalski - Członek Komisji
 Marek Wacek - Członek Komisji
 Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

» Panel aktualizacyjny «