Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 01.12.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 26.11.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 20.10.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 12.10.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 01.10.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 19.08.2015 r. :  Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenu dworca autobusowego i centrum usługowo-handlowego  : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 16.07.2015 r. : Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 24.06.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 25.06.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 10.06.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 25.03.2015 r. : Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.03.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 18 marca 2015 r. : Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2015 r. : Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 06.02.2015 r. : Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenu dworca autobusowego i centrum usługowo-handlowego "Brzozów-4" z dnia 5 lutego 2015 r. : Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.01.2015 r. : Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów z dnia 13 stycznia 2015 r.
Liczba pozycji: 19
1.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 01.12.2015 r.
2.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 26.11.2015 r.
3.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 20.10.2015 r.
4.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 12.10.2015 r.
5.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 01.10.2015 r.
6.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 19.08.2015 r.
7. Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenu dworca autobusowego i centrum usługowo-handlowego
8.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 16.07.2015 r.
9.Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 24.06.2015 r.
10.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 25.06.2015 r.
11.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 10.06.2015 r.
12.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 25.03.2015 r.
13.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.03.2015 r.
14.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 18 marca 2015 r.
15.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2015 r.
16.Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 06.02.2015 r.
17.Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenu dworca autobusowego i centrum usługowo-handlowego "Brzozów-4" z dnia 5 lutego 2015 r.
18.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.01.2015 r.
19.Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów z dnia 13 stycznia 2015 r.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «