Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego
Liczba pozycji: 5
1.Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów - wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 22.01.2015 do 12.02.2015
2.Ogłoszenie Burmistrza Brzozowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów z dnia 13 stycznia 2015 r.
3.Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzozów
4.Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Brzozów
5.Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego - część tekstowa
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «