Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Zarządzenia

Zarządzenia Burmistrza Brzozowa z 2015 roku
Zarządzenie Nr 1/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_1_2015.pdf (501414 B)2015-01-09
OpisZarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Gibała
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 2/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_2_2015.pdf (254051 B)2015-01-09
Opis Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Brzozów działki Nr 2880, położonej w Humniskach.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 3/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_3_2015.pdf (478146 B)2015-01-09
Opis Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w wysokościach 3/72, 3/18, 2/9, 3/72, 1/9, 1/3, 3/36 w nieruchomości Nr 119/5 oraz udziałów w wysokościach 1/6, 1/2, 1/3 w nieruchomości Nr 119/2, położonych w Humniskach na rzecz Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 4/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_4_2015.pdf (308876 B)2015-01-12
OpisZarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie własne w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 5/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_5_2015.pdf (312857 B)2015-01-12
OpisZarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie własne w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 6/2015 - do pobrania2015-01-13
Opis
Zarządzenie Nr 7/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_7_2015.pdf (513168 B)2015-01-13
Opis Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika do działania w imieniu Burmistrza Brzozowa w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Dorota Folta
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 8/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_8_2015.pdf (270294 B)2015-01-23
OpisZarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 9/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_9_2015.pdf (5058360 B)2015-01-23
OpisZarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 10/2015 - do pobrania2015-02-06
Opis
Zarządzenie Nr 11/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_11_2015.pdf (391380 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 12/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_12_2015.pdf (376519 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 13/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_13_2015.pdf (338360 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 14/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_14_2015.pdf (329448 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 15/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_15_2015.pdf (550140 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 16/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_16_2015.pdf (263146 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 17/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_17_2015.pdf (320236 B)2015-02-06
Opis Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów na okres od 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Zofia Orłowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 18/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_18_2015.pdf (350634 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 19/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_19_2015.pdf (679228 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 20/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_20_2015.pdf (624354 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia na sprzedaż w drodze przetargu ustnego pojazdu - autobus marki Autosan H10.12 16.0t

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 21/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_21_2015.pdf (3704654 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 22/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_22_2015.pdf (551229 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 23/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_23_2015.pdf (707440 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu - autobus marki Autosan H10.12 16.0t

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 24/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_24_2015.pdf (1283825 B)2015-02-10
Opis Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2015 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 25/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_25_2015.pdf (1631329 B)2015-02-24
Opis Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyboru sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządu osiedli oraz członków zarządu osiedli.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 26/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_26_2015.pdf (448008 B)2015-02-25
Opis Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 27/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_27_2015.pdf (247746 B)2015-02-25
Opis Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 28/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_28_2015.pdf (1057162 B)2015-02-25
Opis Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podziału wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 29/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_29_2015.pdf (712226 B)2015-02-25
Opis Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu - autobus marki Autosan H10.12 16.0t

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 30/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_30_2015.pdf (624683 B)2015-02-25
Opis Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia na sprzedaż w drodze II publicznego przetargu ustnego pojazdu - autobus marki Autosan H10.12 16.0t

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 31/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_31_2015.pdf (281268 B)2015-02-26
Opis Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 2874/2, Nr 2874/3 położonych w Humniskach na rzecz Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 32/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_32_2015.pdf (315691 B)2015-03-02
OpisZarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 33/2015 - do pobrania2015-03-02
Opis
Zarządzenie Nr 34/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_34_2015.pdf (1420001 B)2015-03-02
Opis Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów w roku 2015.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 35/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_35_2015.pdf (304720 B)2015-03-02
Opis Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 36/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_36_2015.pdf (2625669 B)2015-03-03
OpisZarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów położonych na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 37/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_37_2015.pdf (624616 B)2015-03-11
OpisZarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Brzozowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzozów w 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 38/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_38_2015.pdf (733198 B)2015-03-11
Opis Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów położonych na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 39/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_39_2015.pdf (1578927 B)2015-03-11
Opis Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart do głosowania oraz protokołu z przeprowadzonych wyborów na członków Zarządu Osiedla nr 1 i nr 2 w Brzozowie zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 40/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_40_2015.pdf (285019 B)2015-03-13
Opis Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 41/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_41_2015.pdf (266217 B)2015-03-13
Opis Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 marca 2015 r. w zmieniające Zarządzenie własne nr 204/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Lucyna Baran
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 42/2015 - do pobrania2015-03-13
Opis
Zarządzenie Nr 43/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_43_2015.pdf (287171 B)2015-03-13
Opis Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Nr 2880 o pow. 5549 m2, położonej w Humniskach. stanowiącej własność Gminy Brzozów na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Humniskach.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 44/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_44_2015.pdf (1997772 B)2015-03-16
Opis Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu pracy komisji wyborczej do wyborów Zarządu Osiedla nr 1 i nr 2 w Brzozowie zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 45/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_45_2015.pdf (1008559 B)2015-03-16
Opis Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 46/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_46_2015.pdf (267376 B)2015-03-18
Opis Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 i Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 47/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_47_2015.pdf (341989 B)2015-03-18
Opis Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ul. Głowackiego - etap II - (I boczna).

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 48/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_48_2015.pdf (579706 B)2015-03-25
OpisZarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów, położonych na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 49/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_49_2015.pdf (814213 B)2015-03-26
Opis Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie podziału środków oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym oraz określenia zasad ich zagospodarowania w 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 50/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_50_2015.pdf (268186 B)2015-03-26
OpisZarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 51/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_51_2015.pdf (852115 B)2015-03-30
OpisZarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 52/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_52_2015.pdf (311524 B)2015-04-10
Opis Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 53/2015 - do pobrania2015-04-10
Opis
Zarządzenie Nr 54/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_54_2015.pdf (288001 B)2015-04-10
OpisZarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 55/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_55_2015.pdf (271172 B)2015-04-14
Opis Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 56/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_56_2015.pdf (799746 B)2015-04-20
Opis Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Brzozowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Brzozów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Brzozów w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowania na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 57/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_57_2015.pdf (665545 B)2015-04-20
Opis Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu - autobus marki AUTOSAN H10.12 16.0t

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 58/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_58_2015.pdf (606544 B)2015-04-20
Opis Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia na sprzedaż w drodze III publicznego przetargu ustnego pojazd - autobus marki Autosan H10.12 16.0t.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 59/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_59_2015.pdf (392659 B)2015-04-20
Opis Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brzozów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 60/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_60_2015.pdf (4336090 B)2015-04-20
Opis Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 61/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_61_2015.pdf (290883 B)2015-04-30
Opis Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 62/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_62_2015.pdf (464886 B)2015-04-30
Opis Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brzozów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 63/2015 - do pobrania2015-04-30
Opis
Zarządzenie Nr 64/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_64_2015.pdf (834258 B)2015-04-30
Opis Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów, położone na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 65/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_65_2015.pdf (275409 B)2015-05-05
Opis Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 66/2015 - do pobrania2015-06-01
Opis
Zarządzenie Nr 67/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_67_2015.pdf (172768 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 68/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_68_2015.pdf (202219 B)2015-06-01
OpisZarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 69/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_69_2015.pdf (348506 B)2015-06-01
OpisZarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 70/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_70_2015.pdf (640580 B)2015-06-01
OpisZarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 71/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_71_2015.pdf (1584108 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 72/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_72_2015.pdf (696902 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 73/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_73_2015.pdf (726202 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 74/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_74_2015.pdf (699312 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 75/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_75_2015.pdf (695071 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 76/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_76_2015.pdf (733762 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 77/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_77_2015.pdf (711364 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 78/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_78_2015.pdf (698311 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 79/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_79_2015.pdf (720964 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 80/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_80_2015.pdf (968951 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 81/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_81_2015.pdf (557231 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego do wynajmu w drodze przetargu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 82/2015 - do pobrania2015-06-01
Opis
Zarządzenie Nr 83/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_83_2015.pdf (344202 B)2015-06-01
Opis Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 84/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_84_2015.pdf (608772 B)2015-06-03
OpisZarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Brzozów, położone na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 85/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_85_2015.pdf (1281486 B)2015-06-10
OpisZarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Glazer-Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 86/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_86_2015.pdf (254665 B)2015-06-10
OpisZarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2015 roku, przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 87/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_87_2015.pdf (330189 B)2015-06-15
Opis Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 88/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_88_2015.pdf (273396 B)2015-06-15
Opis Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Kazimierzowskiej 2a/1.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 89/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_89_2015.pdf (211810 B)2015-06-15
Opis Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Przysietnicy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 90/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_90_2015.pdf (695980 B)2015-06-15
Opis Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 91/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_91_2015.pdf (314636 B)2015-06-17
Opis Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ulicy Głowackiego etap II - (I boczna)".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 92/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_92_2015.pdf (253315 B)2015-06-25
Opis Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego remontu drogi gminnej nr 115740R Górki-Turze Pole w miejscowości Górki w km 0+682-0+956 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Janusz Rymarz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 93/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_93_2015.pdf ( B)2015-07-01
Opis Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów, położone na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 94/2015 - do pobrania2015-07-02
Opis
Zarządzenie Nr 95/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_95_2015.pdf (246067 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Danuta Szymańska-Błahut
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 96/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_96_2015.pdf (278399 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie własne nr 204/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Lucyna Baran
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 97/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_97_2015.pdf (301958 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 5339, Nr 4617, Nr 4630, Nr 404, położonych w Starej Wsi.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 98/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_98_2015.pdf (280967 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 173, położonej w Humniskach na rzecz Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 99/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_99_2015.pdf (2224426 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 100/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_100_2015.pdf (262359 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Brzozów działki Nr 7244/5, położonej w Przysietnicy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 101/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_101_2015.pdf (286925 B)2015-07-02
Opis Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Brzozów działki Nr 7244/3, położonej w Przysietnicy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 102/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_102_2015.pdf (239047 B)2015-07-06
Opis Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego remontu cząstkowego nawierzchnia asfaltowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Janusz Rymarz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 103/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_103_2015.pdf (283712 B)2015-07-06
Opis Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Magdalena Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 104/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_104_2015.pdf (1264714 B)2015-07-06
Opis Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 105/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_105_2015.pdf (1412788 B)2015-07-06
OpisZarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2015 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 106/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_106_2015.pdf (828093 B)2015-07-09
Opis Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu referendum.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 107/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_107_2015.pdf (257845 B)2015-07-15
Opis Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 108/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_108_2015.pdf (1514916 B)2015-07-17
Opis Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów w roku 2015.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 109/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_109_2015.pdf (262686 B)2015-07-22
Opis Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Brzozów działki Nr 1274/1, położonej w Zmiennicy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 110/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_110_2015.pdf (993306 B)2015-07-27
OpisZarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 111/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_111_2015.pdf (627507 B)2015-07-27
OpisZarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 112/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_112_2015.pdf (272588 B)2015-07-29
OpisZarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/1.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 113/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_113_2015.pdf (278965 B)2015-07-29
OpisZarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/2.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 114/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_114_2015.pdf (271763 B)2015-07-29
OpisZarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/5.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 115/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_115_2015.pdf (272688 B)2015-08-04
OpisZarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie zobowiązuje do wniesienia dopłaty.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Glazer-Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 116/2015 - do pobrania2015-08-05
Opis
Zarządzenie Nr 117/2015 - do pobrania2015-08-05
Opis
Zarządzenie Nr 118/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_118_2015.pdf (277271 B)2015-08-05
OpisZarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Józef Baran
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 119/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_119_2015.pdf (906303 B)2015-08-05
Opis Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego na terenie gminy Brzozów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 120/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_120_2015.pdf (955177 B)2015-08-05
Opis Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Brzozów zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 121/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_121_2015.pdf (377147 B)2015-08-05
Opis Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Brzozów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 122/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_122_2015.pdf (312135 B)2015-08-05
OpisZarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 123/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_123_2015.pdf (1181607 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 124/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_124_2015.pdf (331207 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 125/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_125_2015.pdf (327804 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 126/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_126_2015.pdf (333717 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 127/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_127_2015.pdf (326828 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 128/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_128_2015.pdf (325670 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 129/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_129_2015.pdf (327128 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 130/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_130_2015.pdf (331567 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 131/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_131_2015.pdf (330842 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 132/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_132_2015.pdf (349960 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 133/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_133_2015.pdf (347049 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 134/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_134_2015.pdf (344597 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 135/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_135_2015.pdf (343621 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 136/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_136_2015.pdf (340046 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 137/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_137_2015.pdf (338833 B)2015-08-10
OpisZarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 138/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_138_2015.pdf (270430 B)2015-08-10
Opis Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w Grabownicy Starzeńskiej 396./3.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 139/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_139_2015.pdf (685162 B)2015-08-10
Opis Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 140/2015 - do pobrania2015-08-25
Opis
Zarządzenie Nr 141/2015 - do pobrania2015-08-25
Opis
Zarządzenie Nr 142/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_142_2015.pdf (295068 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/4.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 143/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_143_2015.pdf (295253 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/3.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 144/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_144_2015.pdf (329677 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 145/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_145_2015.pdf (3533118 B)2015-08-25
OpisZarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 146/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_146_2015.pdf (369720 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży elementów sceny muzycznej zakupionej przez Gminę Brzozów na podstawie umowy Nr 47/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 147/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_147_2015.pdf (281374 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 148/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_148_2015.pdf (279792 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 149/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_149_2015.pdf (281407 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 150/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_150_2015.pdf (279594 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 151/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_151_2015.pdf (280271 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 152/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_152_2015.pdf (281954 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 153/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_153_2015.pdf (225536 B)2015-08-25
OpisZarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 154/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_154_2015.pdf (341080 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia Nr 145/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 155/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_155_2015.pdf (200097 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Komisji do Spraw Referendum.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 156/2015 - do pobrania2015-08-25
Opis
Zarządzenie Nr 157/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_157_2015.pdf (182185 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 158/2015 - do pobrania2015-08-25
Opis
Zarządzenie Nr 159/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_159_2015.pdf (684120 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 160/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_160_2015.pdf (678393 B)2015-08-25
Opis Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 161/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_161_2015.pdf (534700 B)2015-09-15
Opis Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników w Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
ZEAS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Renata Kwiecińska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 162/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_162_2015.pdf (244249 B)2015-09-15
Opis Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "remont muru oporowego w ciągu drogi gminnej nr 115505R ul. Harcerska w miejscowości Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 163/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_163_2015.pdf (297415 B)2015-09-15
OpisZarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/7.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 164/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_164_2015.pdf (296583 B)2015-09-15
OpisZarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/8.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 165/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_165_2015.pdf (291028 B)2015-09-15
OpisZarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 166/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_166_2015.pdf (206931 B)2015-09-15
OpisZarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie odwołania członka Komisji ds. referendum.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 167/2015 - do pobrania2015-09-15
Opis
Zarządzenie Nr 168/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_168_2015.pdf (261353 B)2015-09-15
OpisZarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru zadania p.n.: "I etap remontu ogrodzenia cmentarza wojennego w Brzozowie z okresu II wojny światowej na którym pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, Armii Czerwonej oraz żołnierze czechosłowaccy".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 169/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_169_2015.pdf (205094 B)2015-09-15
OpisZarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 września 2015 r. w sprawie odwołania członka Komisji ds. referendum.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 170/2015 - do pobrania2015-09-15
Opis
Zarządzenie Nr 171/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_171_2015.pdf (327990 B)2015-09-15
Opis Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zmiennicy".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 172/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_172_2015.pdf (867985 B)2015-09-15
Opis Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 173/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_173_2015.pdf (253241 B)2015-09-17
Opis Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Beata Szlama
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 174/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_174_2015.pdf (417238 B)2015-09-17
Opis Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 175/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_175_2015.pdf (658349 B)2015-09-21
OpisZarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 176/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_176_2015.pdf (319813 B)2015-09-29
Opis Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 177/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_177_2015.pdf (489302 B)2015-09-29
Opis Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brzozów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 178/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_178_2015.pdf (430771 B)2015-09-30
OpisZarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brzozów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 179/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_179_2015.pdf (714018 B)2015-09-30
OpisZarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 180/2015 - do pobrania2015-10-02
Opis
Zarządzenie Nr 181/2015 - do pobrania2015-10-02
Opis
Zarządzenie Nr 182/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_182_2015.pdf (722214 B)2015-10-02
OpisZarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 183/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_183_2015.pdf (653731 B)2015-10-05
Opis Zarządzenie 183/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie gminy Brzozów w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "BRZOZÓW 2015".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 184/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_184_2015.pdf (4918184 B)2015-10-05
OpisZarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 185/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_185_2015.pdf (418714 B)2015-10-07
Opis Zarządzenie 185/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 186/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_186_2015.pdf (292118 B)2015-10-07
Opis Zarządzenie 186/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego dróg gminnych Gminy Brzozów z których korzysta Wykonawca inwestycji pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Janusz Rymarz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 187/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_187_2015.pdf (329270 B)2015-10-13
OpisZarządzenie 187/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Brzozowa dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 188/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_188_2015.pdf (405465 B)2015-10-13
Opis Zarządzenie 188/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 189/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_189_2015.pdf (266046 B)2015-10-13
Opis Zarządzenie 189/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Brzozów w 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Adam Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 190/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_190_2015.pdf (215873 B)2015-10-13
Opis Zarządzenie 190/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 191/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_191_2015.pdf (548978 B)2015-10-13
Opis Zarządzenie 191/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 192/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_192_2015.pdf (689929 B)2015-10-13
Opis Zarządzenie 192/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 193/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_193_2015.pdf (691811 B)2015-10-13
Opis Zarządzenie 193/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 191a/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_191a_2015.pdf (868045 B)2015-10-27
Opis Zarządzenie 191a/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 191b/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_191b_2015.pdf (723013 B)2015-10-27
Opis Zarządzenie 191b/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 194/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_194_2015.pdf (687191 B)2015-10-27
Opis Zarządzenie 194/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 195/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_195_2015.pdf (694573 B)2015-10-27
Opis Zarządzenie 195/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 196/2015 - do pobrania2015-10-27
Opis
Zarządzenie Nr 197/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_197_2015.pdf (312783 B)2015-10-27
Opis Zarządzenie 197/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy wraz z budową: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, ogrodzenia przepompowni ścieków, linii zasilającej zalicznikowej, słupa energetycznego z lampą oświetleniową, umocnienia wylotu kanalizacji na brzegu potoku Sietnica oraz utwardzeniem placu manewrowego przy oczyszczalni ścieków".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 198/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_198_2015.pdf (707780 B)2015-10-27
Opis Zarządzenie 198/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Brzozów na lata 2016-2026.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Danuta Szymańska-Błahut
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 199/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_199_2015.pdf (342644 B)2015-11-09
Opis Zarządzenie 199/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 31 142 048,88 zł".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 200/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_200_2015.pdf (352408 B)2015-11-09
Opis Zarządzenie 200/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 201/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_201_2015.pdf (289491 B)2015-11-16
Opis Zarządzenie 201/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 202/2015 - do pobrania2015-11-16
Opis
Zarządzenie Nr 203/2015 - do pobrania2015-11-16
Opis
Zarządzenie Nr 204/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_204_2015.pdf (338127 B)2015-11-16
Opis Zarządzenie 204/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 205/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_205_2015.pdf (297951 B)2015-11-24
OpisZarządzenie 205/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zmiennicy w ilości 189 szt. do budynków mieszkalnych".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Boczar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trzesniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 206/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_206_2015.pdf (332234 B)2015-11-24
OpisZarządzenie 206/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 207/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_207_2015.pdf (542215 B)2015-11-27
OpisZarządzenie 207/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w celu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego i Gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Gibała
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 208/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_208_2015.pdf (234949 B)2015-11-27
OpisZarządzenie 208/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia składników majątkowych w jednostkach i zakładach budżetowych Gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Gibała
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 209/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_209_2015.pdf (353503 B)2015-11-27
OpisZarządzenie 209/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału w wysokości 2/3 w nieruchomości Nr 7647/8, położonej w Starej Wsi, udziału w wysokości 2/3 w nieruchomości Nr 11/9, udziału w wysokości 2/3 w nieruchomości Nr 11/27, położonych w Brzozowie na rzecz Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 210/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_210_2015.pdf (268942 B)2015-11-27
OpisZarządzenie 210/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 2240/2, Nr 2240/3, położonych w Przysietnicy na rzecz Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 211/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_211_2015.pdf (266005 B)2015-11-27
OpisZarządzenie 211/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1281/1, Nr 2240/3, położonych w Zmiennicy na rzecz Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 212/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_212_2015.pdf (269757 B)2015-11-27
OpisZarządzenie 212/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Brzozów działek Nr 1276/2, Nr 1280/2, położonych w Zmiennicy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 213/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_213_2015.pdf (570941 B)2015-12-04
OpisZarządzenie 213/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Brzozów, położone na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 214/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_214_2015.pdf (271927 B)2015-12-04
OpisZarządzenie 214/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spisu dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Janusz Rymarz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
2015-12-04
Opis
Zarządzenie Nr 216/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_216_2015.pdf (668698 B)2015-12-04
OpisZarządzenie 216/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 217/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_217_2015.pdf (270733 B)2015-12-04
OpisZarządzenie 217/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami oraz demontaż istniejącej kanalizacji w miejscowości Brzozów

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Boczar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 218/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_218_2015.pdf (1095109 B)2015-12-08
OpisZarządzenie 218/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 219/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_219_2015.pdf (197311 B)2015-12-08
OpisZarządzenie 219/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Brzozowie przy ul. Bocznej 8/6/

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 220/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_220_2015.pdf (200420 B)2015-12-08
OpisZarządzenie 219/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/6.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 221/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_221_2015.pdf (307613 B)2015-12-21
OpisZarządzenie 221/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostce ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Leśniak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 222/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_222_2015.pdf (410599 B)2015-12-21
OpisZarządzenie 222/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 223/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_223_2015.pdf (432198 B)2015-12-21
OpisZarządzenie 223/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 224/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_224_2015.pdf (555981 B)2015-12-21
OpisZarządzenie 224/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 225/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_225_2015.pdf (297454 B)2015-12-22
OpisZarządzenie 225/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków, których celem jest wyłonienie Partnera do projektu w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałania Szkolnictwo ogólne regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Janowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «