Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Zarządzenia

Zarządzenia Burmistrza Brzozowa z 2014 roku
Zarządzenie Nr 1/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_1_2014.pdf (4257088 B)2014-01-07
OpisZarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminów: gospodarowania środkami publicznymi powyżej 14 000 euro oraz ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 2/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_2_2014.pdf (1429020 B)2014-01-07
OpisZarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 3/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_3_2014.pdf (414623 B)2014-01-14
OpisZarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Gibała
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 5/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_5_2014.pdf (156351 B)2014-01-14
OpisZarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 6/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_6_2014.pdf (174609 B)2014-01-14
OpisZarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 7/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_7_2014.pdf (178794 B)2014-01-14
OpisZarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 8/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_8_2014.pdf (196221 B)2014-01-14
OpisZarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 9/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_9_2014.pdf (809414 B)2014-01-14
OpisZarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 10/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_10_2014.pdf (227235 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków, których celem jest przyznanie wyróżnienia "Orzeł Sportu Gminy Brzozów" za 2013 r., zgodnie z Regulaminem przyznawania wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników z brzozowskich klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 11/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_11_2014.pdf (201945 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Zabezpieczenie i umocnienie skarp na dz nr 1560/5 położonej w Brzozowie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 12/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_12_2014.pdf (1015553 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 13/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_13_2014.pdf (428728 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika do działania w imieniu Burmistrza Brzozowa w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Dorota Folta
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 14/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_14_2014.pdf (250781 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów na okres od 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Beata Szlama
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 15/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_15_2014.pdf (198064 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Brzozowie informacji, zawiadomień, itp. wytworzonych przez Urząd Miejski w Brzozowie oraz inne organy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 16/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_16_2014.pdf (1428843 B)2014-01-27
OpisZarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów na 2014 rok.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 18/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_18_2014.pdf (1544769 B)2014-01-31
OpisZarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów położonych na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 19/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_19_2014.pdf (1705734 B)2014-02-10
OpisZarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie włączenia stanowisk archeologicznych do Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 20/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_20_2014.pdf (357997 B)2014-02-11
OpisZarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 21/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_21_2014.pdf (233330 B)2014-02-11
OpisZarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie formy sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Ewelina Pilszak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 22/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_22_2014.pdf (250991 B)2014-03-07
Opis Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania projektów których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 23/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_23_2014.pdf (296653 B)2014-03-07
OpisZarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 24/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_24_2014.pdf (266717 B)2014-03-07
OpisZarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ul. Głowackiego - etap I (II boczna)".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 26/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_26_2014.pdf (702467 B)2014-03-07
OpisZarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Brzozów, położone na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 27/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_27_2014.pdf (1348651 B)2014-03-07
OpisZarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla kultury w Gminie Brzozów" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w Gminie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 28/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_28_2014.pdf (237074 B)2014-03-07
OpisZarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 30/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_30_2014.pdf (492603 B)2014-03-13
OpisZarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzozów w 2014 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 31/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_31_2014.pdf (671402 B)2014-03-13
OpisZarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie podziału środków oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym oraz określenia zasad ich zagospodarowania w 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 32/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_32_2014.pdf (706803 B)2014-03-13
OpisZarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 34/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_34_2014.pdf (274459 B)2014-03-14
OpisZarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Dostawa i montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń na ulicy Rynek w Brzozowie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Edyta Kuczma
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 35/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_35_2014.pdf (733307 B)2014-03-14
OpisZarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 36/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_36_2014.pdf (802103 B)2014-03-14
OpisZarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 37/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_37_2014.pdf (741740 B)2014-03-14
OpisZarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 38/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_38_2014.pdf (670778 B)2014-03-17
OpisZarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów, położonej na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 39/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_39_2014.pdf (854909 B)2014-03-21
OpisZarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 40/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_40_2014.pdf (837634 B)2014-03-21
OpisZarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 41/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_41_2014.pdf (737773 B)2014-03-21
OpisZarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 42/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_42_2014.pdf (869289 B)2014-03-21
OpisZarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 43/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_43_2014.pdf (843162 B)2014-03-21
OpisZarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 44/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_44_2014.pdf (753176 B)2014-03-21
OpisZarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 45/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_45_2014.pdf (757665 B)2014-03-25
OpisZarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 46/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_46_2014.pdf (210433 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnych od pracy w 2014 roku, przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 47/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_47_2014.pdf (1653526 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu modernizacji nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Brzozów w 2014 roku".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Piotr Zgłobicki
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 48/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_48_2014.pdf (746391 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 49/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_49_2014.pdf (734188 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 50/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_50_2014.pdf (183571 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Utwardzenie placu przy ZS nr 1 w Humniskach".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 51/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_51_2014.pdf (191232 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Przebudowa pochylni i wejścia od strony północnej do Ratusza Miejskiego w Brzozowie, chodnika na ul. Rynek przy bloku nr 8 oraz montaż pamiątkowego obelisku".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 52/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_52_2014.pdf (457914 B)2014-04-01
OpisZarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Bąk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 54/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_54_2014.pdf (243796 B)2014-04-09
OpisZarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Brzozowie komisji, celem dokonania oceny i przekazania dokumentacji niearchiwalnej do brakowania, powstałej w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego przeprowadzonymi w 2010 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Justyna Żelazko
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 55/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_55_2014.pdf (390750 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Brzozowie komisji, celem dokonania oceny i przekazania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym na makulaturę lub zniszczenie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Justyna Żelazko
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 56/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_56_2014.pdf (334497 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego dróg powiatowej i gminnych na terenie Gminy Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 57/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_57_2014.pdf (334254 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 58/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_58_2014.pdf (268180 B)2014-04-25
Opis Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 59/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_59_2014.pdf (267068 B)2014-04-25
Opis Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 60/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_60_2014.pdf (4452235 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminów: gospodarowania środkami publicznymi powyżej 30000 euro oraz ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 61/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_61_2014.pdf (301503 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków na wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Brzozów w 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Piotr Zgłobicki
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 62/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_62_2014.pdf (708980 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów, położonych na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 63/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_63_2014.pdf (942507 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 64/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_64_2014.pdf (988836 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brzozów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 65/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_65_2014.pdf (411614 B)2014-04-25
OpisZarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brzozów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 66/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_66_2014.pdf (320193 B)2014-04-30
OpisZarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Dostawa produktów betonowych na modernizację nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Brzozów w 2014 r."

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 67/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_67_2014.pdf (319316 B)2014-04-30
OpisZarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Przebudowa drogi "za cmentarzem" na dz. nr ewid. 2815/1 w Humniskach w km 0+000-0+320"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 68/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_68_2014.pdf (322552 B)2014-04-30
OpisZarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn.: "Zielony Brzozów - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej brzozowskiego rynku:.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Beata Szlama
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 69/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_69_2014.pdf (381667 B)2014-04-30
OpisZarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 71/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_71_2014.pdf (745857 B)2014-05-05
OpisZarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 72/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_72_2014.pdf (692332 B)2014-05-05
OpisZarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 73/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_73_2014.pdf (3384779 B)2014-05-05
OpisZarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 74/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_74_2014.pdf (250740 B)2014-05-06
OpisZarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania zespołu do opracowywania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 75/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_75_2014.pdf (500683 B)2014-05-12
OpisZarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego DREWNA TOPOLOWEGO pozyskiwanego z działki gminnej, zlokalizowanej przy ul. Poniatowskiego w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Zofia Orłowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 75A/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_75A_2014.pdf (592827 B)2014-05-12
OpisZarządzenie Nr 75A/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna topolowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Zofia Orłowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 76/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_76_2014.pdf (266194 B)2014-05-12
OpisZarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 77/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_77_2014.pdf (219558 B)2014-05-12
Opis Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 78/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_78_2014.pdf (257352 B)2014-05-12
Opis Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Inwestycji Zaniechanych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 79/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_79_2014.pdf (1485729 B)2014-05-12
OpisZarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turzym Polu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 80/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_80_2014.pdf (2036343 B)2014-05-19
OpisZarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia logo programu i wzoru karty "Brzozowska Karta Rodziny 3+" oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty w Gminie Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 81/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_81_2014.pdf (279879 B)2014-05-19
Opis Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji dotyczących realizacji zasiłków do opiekunów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 82/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_82_2014.pdf (327590 B)2014-05-19
Opis Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 83/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_83_2014.pdf (292448 B)2014-06-03
Opis Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w mieniu komunalnym powstałych w wyniku zdarzenia losowego na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 84/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_84_2014.pdf (343432 B)2014-06-03
Opis Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 85/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_85_2014.pdf (232141 B)2014-06-03
Opis Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 87/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_87_2014.pdf (323360 B)2014-06-03
Opis Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turzym Polu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 89/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_89_2014.pdf (1346002 B)2014-06-03
Opis Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna topolowego

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Zofia Orłowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 90/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_90_2014.pdf (274018 B)2014-06-10
Opis Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w Grabownicy Starzeńskiej 396/3.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 91/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_91_2014.pdf (270967 B)2014-06-24
Opis Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Kazimierzowskiej 2a/1.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 92/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_92_2014.pdf (298392 B)2014-06-24
Opis Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 93/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_93_2014.pdf (181367 B)2014-06-26
OpisZarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Turzym Polu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 94/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_94_2014.pdf (1056391 B)2014-06-27
Opis Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 95/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_95_2014.pdf (718253 B)2014-07-01
Opis Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 96/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_96_2014.pdf (748714 B)2014-07-01
Opis Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 98/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_98_2014.pdf (224537 B)2014-07-04
OpisZarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia własnego Nr 14/2012 z dnia 2 lutego 2012 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 99/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_99_2014.pdf (945483 B)2014-07-04
OpisZarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej pracownika Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 100/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_100_2014.pdf (669802 B)2014-07-04
OpisZarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 101/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_101_2014.pdf (284111 B)2014-07-04
OpisZarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 42/46, 42/49, 42/52, 42/107, położonych w Brzozowie na własność Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 102/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_102_2014.pdf (1179445 B)2014-07-04
OpisZarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów, których celem jest realizacja zadnia własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2014 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 103/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_103_2014.pdf (252631 B)2014-07-04
OpisZarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 104/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_104_2014.pdf (346874 B)2014-07-15
Opis Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zdania pn. "Stworzenie centru sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Górki".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 105/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_105_2014.pdf (695165 B)2014-07-15
OpisZarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów, położone na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 106/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_106_2014.pdf (312321 B)2014-07-15
OpisZarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 107/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_107_2014.pdf (325171 B)2014-07-16
OpisZarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sportowego w miejscowości Humniska".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 108/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_108_2014.pdf (255994 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia własnego Nr 20/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 110/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_110_2014.pdf (292562 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/1.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 111/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_111_2014.pdf (289563 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/2.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 112/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_112_2014.pdf (290399 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/3.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 113/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_113_2014.pdf (289348 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/4.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 114/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_114_2014.pdf (290673 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/5.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 115/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_115_2014.pdf (290641 B)2014-08-01
OpisZarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/6.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 116/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_116_2014.pdf (271023 B)2014-08-05
OpisZarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Adam Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 117/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_117_2014.pdf (296805 B)2014-08-05
OpisZarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Renata Kwiecińska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 118/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_118_2014.pdf (251168 B)2014-08-05
OpisZarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ulicy Głowackiego, etap I - (II boczna)".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Boczar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 119/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_119_2014.pdf (245704 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Utwardzenie placu przy OSP w Turzym Polu".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 120/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_120_2014.pdf (936257 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 121/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_121_2014.pdf (328437 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 122/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_122_2014.pdf (331360 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 123/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_123_2014.pdf (329935 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 124/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_124_2014.pdf (330149 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 125/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_125_2014.pdf (329621 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 126/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_126_2014.pdf (332306 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 127/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_127_2014.pdf (346591 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 128/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_128_2014.pdf (340156 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 129/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_129_2014.pdf (335996 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 130/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_130_2014.pdf (338456 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 131/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_131_2014.pdf (339050 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 132/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_132_2014.pdf (1238939 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 134/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_134_2014.pdf (207997 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Starej Wsi.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 135/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_135_2014.pdf (216743 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 136/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_136_2014.pdf (210336 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zmiennicy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 137/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_137_2014.pdf (210685 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 138/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_138_2014.pdf (243830 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Józef Baran
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 140/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_140_2014.pdf (851162 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczania prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej w Brzozowie rady powiatu w Brzozowie i sejmiku województwa podkarpackiego oraz wyboru Burmistrza Brzozowa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 141/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_141_2014.pdf (217653 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/7.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 142/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_142_2014.pdf (216276 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/8.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 143/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_143_2014.pdf (311874 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2045R w Turzym Polu."

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Boczar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 144/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_144_2014.pdf (312874 B)2014-09-04
OpisZarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dgr 1546, 1592, 1535 w Grabownicy Starzeńskiej"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Boczar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 145/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_145_2014.pdf (273654 B)2014-09-19
OpisZarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w Grabownicy Starzeńskiej 396/3.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 146/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_146_2014.pdf (618186 B)2014-09-19
OpisZarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 września 2014 r. zmieniające Zarządzenia Nr 140/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej w Brzozowie, rady powiatu w Brzozowie i sejmiku województwa podkarpackiego oraz wyboru Burmistrza Brzozowa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 147/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_147_2014.pdf (533197 B)2014-09-19
OpisZarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Górki".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 148/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_148_2014.pdf (270212 B)2014-09-19
Opis Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Ekspertyza techniczna kanalizacji ogólnospławnej na ul. Zielonej, ul. M. Konopnickiej i ul. E. Orzeszkowej w Brzozowie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 149/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_149_2014.pdf (573459 B)2014-09-19
Opis Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Leśniak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 150/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_150_2014.pdf (343550 B)2014-09-19
Opis Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 150A/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_150A_2014.pdf (266628 B)2014-09-19
Opis Zarządzenie Nr 150A/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego przebudowy odwodnienia w obrębie działek gruntowych nr 1470/6, 1471/4, 1471/3, 1472/ 1470/7, 1462 w Grabownicy Strzeńskiej".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Adam Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 151/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_151_2014.pdf (729533 B)2014-09-19
Opis Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 152/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_152_2014.pdf (664492 B)2014-09-19
Opis Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 września 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów, położonych na terenie Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 153/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_153_2014.pdf (373797 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Adam Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 154/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_154_2014.pdf (708065 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Brzozów w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pt. "BIESZCZADY 2014"

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 155/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_155_2014.pdf (298341 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót p.n.: "Rozbiórka części budynku remizy OSP w Woli Góreckiej".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Leśniak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 156/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_156_2014.pdf (241024 B)2014-10-08
OpisZarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sportowego w miejscowości Humniska".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 157/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_157_2014.pdf (269997 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Górki".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 158/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_158_2014.pdf (408369 B)2014-10-08
OpisZarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tadeusz Rogowski
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 159/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_159_2014.pdf (214437 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Brzozowie przy ul. Moniuszki 7/5

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 161/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_161_2014.pdf (292602 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Stworzenie centrum sporotowo-rekreacyjnego w miejscowości Górki".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 162/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_162_2014.pdf (456806 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostce ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Tomasz Leśniak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 163/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_163_2014.pdf (257033 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 163/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Brzozów działki Nr 1881/7, położonej w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 164/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_164_2014.pdf (214632 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 164/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Brzozowie przy ul. Moniuszki 7/5.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 165/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_165_2014.pdf (352860 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Brzozowa dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 166/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_166_2014.pdf (250632 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego nakładki asfaltowej na istniejącym placu - boisku na dgr. 149/1 w Brzozowie".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Adam Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 167/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_167_2014.pdf (455383 B)2014-10-08
Opis Zarządzenie Nr 167/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzozów w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 168/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_168_2014.pdf (203416 B)2014-10-22
Opis Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 170/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_170_2014.pdf (269555 B)2014-10-22
Opis Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego remontu drogi gminnej nr 115740R Górki - Turze Pole w miejscowości Górki w km 0+321-0+681 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Adam Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 171/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_171_2014.pdf (3592458 B)2014-10-22
Opis Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 17 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 172/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_172_2014.pdf (318052 B)2014-10-22
Opis Zarządzenie Nr 172/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 173/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_173_2014.pdf (230878 B)2014-10-23
OpisZarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 174/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_174_2014.pdf (280268 B)2014-10-23
OpisZarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 października 2014 r. w zmieniające Zarządzenia Nr 140/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej w Brzozowie, rady powiatu w Brzozowie i sejmiku województwa podkarpackiego oraz wyboru Burmistrza Brzozowa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Katarzyna Wacek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 175/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_175_2014.pdf (729884 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 175/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w celu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego i Gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Gibała
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 176/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_176_2014.pdf (318166 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia składników majątkowych w jednostkach i zakładach budżetowych Gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Gibała
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 177/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_177_2014.pdf (281190 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 177/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Celina Cwynar
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 178/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_178_2014.pdf (234238 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 178/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Modernizacja budynku pełniącego funkcje publiczne i społeczno-kulturalne w Starej Wsi".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 179/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_179_2014.pdf (225151 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 179/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przydziału lokalu komunalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Kraszewskiego 8/7.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 180/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_180_2014.pdf (756293 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 180/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 181/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_181_2014.pdf (730420 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 181/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 182/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_182_2014.pdf (713572 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 182/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 183/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_183_2014.pdf (751477 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 184/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_184_2014.pdf (764338 B)2014-10-31
Opis Zarządzenie Nr 184/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 186/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_186_2014.pdf (730665 B)2014-11-04
OpisZarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 187/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_187_2014.pdf (710650 B)2014-11-04
OpisZarządzenie Nr 187/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 188/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_188_2014.pdf (550026 B)2014-11-04
OpisZarządzenie Nr 188/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 189/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_189_2014.pdf (241792 B)2014-11-19
Opis Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa skateparku w miejscowości Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 192/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_192_2014.pdf (729198 B)2014-11-19
Opis Zarządzenie Nr 192/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 193/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_193_2014.pdf (378440 B)2014-11-26
OpisZarządzenie Nr 193/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych w konkursie plastycznym "Otwórz oczy na przemoc".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 194/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_194_2014.pdf (750416 B)2014-11-26
OpisZarządzenie Nr 194/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 195/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_195_2014.pdf (1106623 B)2014-11-26
OpisZarządzenie Nr 195/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego zabudowanych tymczasowymi garażami, kioskami handlowymi, usługowymi i innymi położonymi na terenie miasta i wsi.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Halina Bieda
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 196/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_196_2014.pdf (737316 B)2014-12-02
OpisZarządzenie Nr 196/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 197/2014 - do pobrania2014-12-15
Opis
Zarządzenie Nr 198/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_198_2014.pdf (247642 B)2014-12-15
OpisZarządzenie Nr 198/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji oraz ustalenia zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta OIeniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 199/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_199_2014.pdf (1171763 B)2014-12-15
Opis Zarządzenie Nr 199/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 200/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_200_2014.pdf (200940 B)2014-12-15
OpisZarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz odebrania oświadczenia majątkowego w sprawach dotyczących dodatku mieszkaniowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 201/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_201_2014.pdf (177018 B)2014-12-15
OpisZarządzenie Nr 201/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 202/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_202_2014.pdf (199333 B)2014-12-15
Opis Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 203/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_203_2014.pdf (254125 B)2014-12-15
Opis Zarządzenie Nr 203/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 204/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_204_2014.pdf (325356 B)2014-12-15
Opis Zarządzenie Nr 204/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 205/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_205_2014.pdf (274222 B)2014-12-15
Opis Zarządzenie Nr 205/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 206/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_206_2014.pdf (522579 B)2014-12-15
Opis Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 207/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_207_2014.pdf (747010 B)2014-12-17
Opis Zarządzenie Nr 207/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 208/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_208_2014.pdf (233957 B)2014-12-17
Opis Zarządzenie Nr 208/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 209/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_209_2014.pdf (293875 B)2014-12-18
Opis Zarządzenie Nr 205/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
MOPS Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Bogdan Błaż
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 210/2014 - do pobrania2015-01-09
Opis
Zarządzenie Nr 211/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_211_2014.pdf (217109 B)2015-01-09
OpisZarządzenie Nr 211/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: "Budowa zbiornika wodnego na przyłączu wodociągowym do ZS nr 1 w Przysietnicy".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marcin Chudzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 212/2014 - do pobrania2015-01-09
Opis
Zarządzenie Nr 213/2014 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_213_2014.pdf (324753 B)2015-01-09
OpisZarządzenie Nr 213/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Obłój
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «