Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Rewitalizacja

Informacja
Informacja------------------ ( B)2015-10-29
Opis19 października 2015 roku Rada Miejska w Brzozowie, przyjęła między innymi uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, tym samym Gmina Brzozów rozpoczęła pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów.
9 października sejm przyjął ustawę o rewitalizacji, gdzie zdefiniowano ją jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania wpływając na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeń oraz gospodarkę.
Rewitalizacja to proces wieloletni, prowadzony we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Lokalny Program Rewitalizacji będzie podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą).
Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki finansowe między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje na temat planowanych konsultacji społecznych a także na temat przebiegu prac nad programem umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie www.brzozow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Danuta Szymańska-Błahut
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Obwieszczenie - do pobraniaobwieszczenie_20102015.pdf (182233 B)2015-10-29
OpisObwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Uchwała Nr XIII/114/2015 - do pobraniaUchwala_114_2015.pdf (163091 B)2015-10-29
OpisUchwała Nr XIII/114/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 198/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_198_2015.pdf (707780 B)2015-10-29
Opis Zarządzenie 198/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Brzozów na lata 2016-2026.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Danuta Szymańska-Błahut
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Obwieszczenie - do pobraniaObwieszczenie_01122015.pdf (242795 B)2015-12-01
OpisObwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 1 grudnia 2015 r. - dotyczy konsultacji społecznych obszarów rewitalizacji Gminy Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Danuta Szymańska-Błahut
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Ogłoszenie - do pobraniaOgloszenie_01122015.pdf (307783 B)2015-12-01
OpisOgłoszenie - Burmistrz Brzozowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Gminie Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Danuta Szymańska-Błahut
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «